November 30, 2022

Naser Aliu-“Nëse ka një religjion që të bën jetën parajsë për së gjalli,besoje!

Nëse ta premton pas vdekjes,harroje!

Zoti i mençur kënaq të gjallët mbi dhe, jo skeletet nën dhe!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *