February 7, 2023

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, numri i lindjeve në tremujorin e dytë të vitit 2022, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, është ulur me 6,5% dhe ka arritur në 4,379 lindje.

Lindjet shkojnë në negative dhe arrinë në -381, që do të thotë se për kaq shumë njerëz numri i lindjeve është më i vogël se numri i të vdekurve.

Numri i martesave të lidhura në këtë tremujor është ulur me 7,3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021 dhe arrin në 2670 martesa. Në këtë tremujor janë pranuar 521 raportime për martesa të divorcuara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *