February 7, 2023

“Është shumë e kuptueshme se publiku ynë është shumë i shqetësuar nga ajo që kanë bërë “Shiptari”.Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Dhe, këtë “shiptari” nuk e kanë bërë vetë. Vazhdimisht sillemi sikur Albin Kurti ka një vullnet të vetë, tani ai ka diçka në mendjen e tij. Jo, “shiptari” kanë qenë gjithmonë, në kuptimin historik, një “bashibozuk” që ka shkuar bashkë me fuqitë e mëdha.

Herë ishte Perandoria Osmane, herë Austro-Hungaria, herë ishte Rajhu i Tretë apo Italia fashiste, herë ishte pakti i NATO-s në 1999, por “shiptari” nuk kanë dëshirat e tyre, as nuk dinë të thonë çka dëshirojnë, ose çka nuk do të dëshironin. Atyre u është urdhëruar qartë…”

Kuptimi i fjalës sjellja
sjéllj/e,-a I emër i gjinisë femërore; numri shumës; -e(t)
1. veprimi sipas foljeve: sjellja e lëndës së parë.
2. mënyra si sillet njeriu me të tjerët ose kundrejt detyrave a në rrethana të caktuara: sjellja e zbukuron njeriun (fj. u.).
3. kryesisht; numri shumës; prurje: sjelljet e lumit.
4. shakullinë, dredhë.
Shih sjell
sjéllj/e,-a II emër i gjinisë femërore; veprimi sipas foljes.
Shih sjell
Sinonime / Të ngjashme
prurje | shakullinë | dredhë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *