March 28, 2023

Tim Shkupi-“Janë grupi i katërt etnik në numër në Maqedoni. Menjëherë pas turqëve.

Nuk janë të diskriminuar në aspektin ekonomik, gjithashtu nuk janë të diskriminuar në përfaqësim, pas turqëve dhe vllehëve janë grupi më i previligjuar në shtet.

Kryetari i BDI-së, z. Ali Ahmeti, në bazë të deklarimeve te Canovskit, është nip i grupit etnik Torbesh.
Pra, torbeshët duhet të përfshihen në DIN, Kushtetutë!!!!”.

///

Inshalla sa më shpejtë!

Torbeshët kërkojnë që të përfshihen në Kushtetutë!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *