May 28, 2023

Nga Viktor Buzhala

Një dilemë tashmë 22 vjeçare ekziston në këtë vend: kush e çlíroi Kosovën? Përkrahësit e flaktë të UÇK’së mendojnë që këtë e bëri vetëm ushtría jonë, ndërsa ata që se duan UÇK’në mendojnë që këtë e bëri vetëm N ATO.

Kjo dilemë vije në pah më së tepërmi me 24 mars, atëhetë kur NATO filloi aksíonet nëpër Serbi.

Janë shumë vija ndarëse, të cilat janë munduar ti përbashkojnë disa popullistë: Na çlíroi UÇK’ja në bashkëpunim me NATO’n.

Por, a do të mundëte UÇK ta çlíronte vendin pa ndihmën e Alenacës Atlantike?

Vështirë, për të mos thënë e pamundur.

A do të intervenonte NA TO nëse U ÇK nuk do të ekzistonte? Padyshim që jo.

Një bashkëveprim, një bashkērëndim yni me bashkësinë ndërkombëtare, solli momentumin e dëshiruar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *