March 29, 2023

Në 100 vj etorin e marrëdhënieve di plomatike Shqipëri-SH B A, kryeministri Edi Rama de klaroi se Enver Hoxha është njeriu që ka punuar më shumë që shqiptarët të jenë sot shumë të l i dh ur dhe të kenë një da sh u ri pa kushte për Amerikën.

“Enver Hoxha është njeriu që ka punuar më shumë se të tërë për këtë ditë që ne jemi sot këtu dhe për the ll ë si në dhe da shurinë ende pa kushte të shqiptarëve nd aj SH B A-së.

Ka punuar thuajse gjysmë shekulli për ta kth y er Shqipërinë dhe shqiptarët në d ashnorët më të pa e p ur të SH B A-së”, tha kr yeministri Rama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *